jemná struktura SUNTUF FR

Jde o vlnité nebo trapézové desky vyrobené z nerozbitného POLYKARBONÁTU.

SUNTUF FR

trapézové polykarbonátové desky s jemnější povrchovou strukturou v podobě ledově matového povrchu na vnitřní straně desky. Povrchová struktura láme světlo, takže desky nejsou sice úplně průhledné, ale výrazně průsvitné a vzniká pod nimi příjemný jemný chládek při zachování světelné propustnosti. Jedná se o jednodušší verzi úpravy CSE s menšími stínícími účinky. Povrchová struktura je vyrobena chemickou cestou na vnitřním povrchu desky.

Druhy a použití
Desky Suntuf FR existují pouze ve variantě Hobby.
Verze Hobby se používá v privátním sektoru pro nerozbitná zastřešení pergol, přístřešků. Jde o profil TR 76/16 (minitrapéz).
Desky Suntuf FR je možné použít i na zastřešení přístřešků na kola, zastávek MHD, menších tribun sportovních stadionů, apod.

Mechanické vlastnosti
Polykarbonátové desky Suntuf FR vykazují perfektní mechanické vlastnosti, takže jsou odolné vůči krupobití i ostatním vlivům normálního počasí. Jsou vyrobeny z polykarbonátu, což je prakticky nerozbitný materiál. Z polykarbonátu se vyábí také čelní reflektory automobilů, kojenecké láhve, nerozbitné kryty strojů, okna letadel, ponorek, kosmických lodí.
Desky Suntuf FR mají teplotu použití stabilně do 100oC, nárazově krátkodobě až do 130oC.

Požární vlastnosti
Suntuf FR má podle ČSN 73 0863 - index šíření plamene i = 0mm/min
Suntuf FR má  podle ČSN 73 0865 - hořící ani nehořící neodkapává ani neodpadává
Suntuf FR má podle ČSN EN 13501-1:2007 - třídu reakce na oheň - B,s1,d0

Odolnost vůči chemikáliím
Polykarbonát je termoplast. Jako každá umělá hmota může být citlivý na vliv mnoha chemikálií vč. běžných čistících prostředků. Polykarbonát v žádném případě nesmí přijít do kontaktu s organickými rozpouštědly nebo barvami. Bližší údaje o chemické odolnost polykarbonátu Suntuf FR naleznete v Technickém listu nebo kontaktujte svého prodejce.

Životnost desek Suntuf FR
Desky mají jednostranný UV filtr, který chrání materiál desek proti škodlivému vlivu slunečního záření (UV záření způsobuje u většiny plastů rozpad jejich molekulárních vazeb - křehnutí). Desky Suntuf FR nekřehnou, nežloutnou, ani nijak nestárnou rychlostí obvyklou pro ostatní běžné plasty. Trvanlivost polykarbonátových desek Suntuf FR bývá ve střední Evropě obvykle cca 20 let, může však být i výrazně delší, ale i kratší. Velmi však záleží na vnějších vlivech v místě instalace jako jsou intenzita slunečního záření (ve velmi slunných oblastech je životnost desek poněkud kratší než-li v oblastech v malým průměrným množstvím slunečního svitu), místní povětrností podmínky (především rychlost větru), úroveň znečištění ovzduší z obou stran desek (exhalace z aut, spaloven, vliv zemědělských a průmyslových objektů, množství prachu ve vzduchu, všeobecná úroveň kyselosti dešťů v dané oblasti, apod.). Všechny tyto negativní vnější vlivy mohou životnost polykarbonátu zásadním způsobem zkrátit. Údaje o životnosti platí samozřejmě pouze za předpokladu, že desky jsou namontovány v souladu s montážním návodem.

 

 
Nahoru
 
Sdílet na: